Service

Över 200 Linjetter vinterförvaras varje år på Rosättravarvet. De tas om hand av ett varv som känner din båt. Det är unikt och en tillgång som allt fler Linjettägare använder sig av. På Rosättra gör vi klar din båt för vintern, kollar slitage och föreslår åtgärder. Under vintern har vi en servicehall, där alla dina önskemål om ändringar, tillägg, förbättringar, görs klara till sjösättning. Och om det trista hänt att båten fått en skada är det tryggt att veta att det ordnar sig. Rosättra tar ansvar under hela segelbåtens livslängd. Allt för att ge dig ett enkelt båtägande.

Kontakta oss

Båtplats & Vinterförvaring

Ett 50-tal Linjettägare ligger året runt på Rosättra och än så länge finns plats för ytterligare båtar vid kaj och y-bom även om de är efterfrågade. Inte minst för att det är nära till allt från service till fina naturhamnar. Tänk att du kommer hem med ett trasigt ankarspel efter en helgsegling. Det enda som behövs är ett telefonsamtal och till nästa helg är det fixat. Och när det är dags för upptagning behöver du bara lämna in din nyckel som du sedan hämtar på avtalad tid till våren.

Vinterförvaring innebär inte bara att varvet riggar av, konserverar motorn och frostsäkrar. Lika viktigt är att professionella ögon samtidigt betraktar din båt, kommer med förslag och följer upp. Det är detta vi kallar ett bekymmersfritt båtägande.

Service & Underhåll

Det som används måste underhållas. Inte minst sådant som är utsatt för slitage. I samband med upptagningen kommer du överens med varvet om vad som särskilt ska ses över, bytas eller förbättras. Varvet bokar plats i servicehallen och stort och smått blir åtgärdat i tid för sjösättning. Har du beställt helservice behöver du bara berätta när du vill segla iväg. Du vet att systemen är testade och att varvet lämnar nycklarna till en segelklar båt.

Rosättra är ett komplett servicevarv – inget arbete är för stort eller för litet.

Skador & Reparation

Varje år inträffar skador och händelser som kräver omfattande reparationer, men också insatser på många andra plan. Inte minst kontakterna med försäkringsbolagen är viktiga. Här spelar utan tvekan Rosättras rykte som pålitligt och stabilt kvalitetsvarv en roll för att det hela ska löpa så enkelt och smidigt som möjligt för Linjettägaren. Grundstötningar är den vanligaste orsaken till försäkringsskador. Båda orsakar många både synliga och svårupptäckta skador.

Rosättra får flera av sina uppdrag per lastbil, men det händer också att varvet skickar ut en servicetekniker om det inte handlar om plast- och kölarbeten. Goda relationer är en del av det enkla båtlivet.

Linjett-certifierade

Servicepartners

Linjett samarbetar med ett antal varv för att möjliggöra enkelt båtägande även för dem som inte befinner sig i närheten av Linjettvarvet. Linjett-certifierade servicepartners är varv som vi är trygga med har samma värderingar angående kvalitet, noggrannhet och kunskap som oss.

Vi har en konstant och kontinuerlig dialog med samtliga servicepartners. Detta gör att du som Linjettägare kan känna dig trygg i att vända dig till dem med service-, reparations och underhållsärenden. Du som köper en ny Linjett är också garanterad vinterförvaringsplats hos våra servicepartners om du skulle önska.

Bidrag till miljöfond

Rosättra Båtvarv AB bidrar med 200 kronor årligen för varje båt vi tillverkar och/eller servar till Sweboat, Båtbranschens Riksförbunds Miljöfond. Fonden är frivillig och administreras av en ideell stiftelse.
Ur denna fond kan medlemmarna söka bidrag till olika miljöarbeten, exempelvis:
- förebyggande miljöåtgärder i produktion och service,
- undersökning och kartläggning av föroreningar,
- saneringsåtgärder och anpassning av system i verksamheten,
- förebyggande information.